Notarisatie

De notariële betekening van een document houdt meestal in dat een notaris de identiteit van een persoon en zijn/haar vermogen om het document te ondertekenen, controleert. Nadat de vereiste controles zijn uitgevoerd, brengt de notaris een notarieel zegel (en vaak ook een notariële akte) aan op het document. notariële akte kan ook nodig zijn om de echtheid van een officieel document te certificeren, b.v. een opleidingscertificaat, of om een gewaarmerkte kopie van een origineel document af te geven, b.v. een paspoort.

Een notaris is een gediplomeerde advocaat, wiens voornaamste taak het is om:

  • Volmacht en getuige opstellen voor gebruik in het buitenland
  • Authenticeer bedrijfs- en zakelijke documenten en transacties
  • Authenticeren en waarmerken van handtekeningen en documenten voor gebruik in het buitenland
  • Behandelen van de aan- of verkoop van grond en onroerend goed in het buitenland
  • Authenticeer documenten voor immigratie- of emigratiedoeleinden, of om te trouwen of te werken in het buitenland

Er wordt gewerkt met een netwerk van notarissen, waardoor we in slechts 24 uur kunnen helpen met het notariëren van documenten in heel Nederland. Ook organiseren we regelmatig bedrijfsbezoeken zodat meerdere ondertekenaars/handtekeningen getuige kunnen zijn in één sessie (online optie beschikbaar), wat ervoor zorgt dat toekomstige documentverwerking efficiënter zal verlopen.

Voor meer informatie neem contact met ons op.