EUR.1 (Toelichting)

De Europese Unie heeft met een aantal landen en groepen van landen handelsakkoorden afgesloten. Hierdoor kan bij wederzijds invoer van goederen korting of vrijstelling op invoerrechten worden verleend. Voorwaarde is dat de goederen van ‘preferentiële oorsprong’ zijn volgens regels van het oorsprongsprotocol. Als bewijsstuk van deze preferentiële oorsprong kun je een EUR.1 of EUR-MED certificaat gebruiken. Deze documenten zijn niet verplicht, maar het gebruik ervan kan jou of jouw afnemer veel voordeel opleveren. Zeker in landen waar de invoerrechten hoog zijn.

Wat heb je nodig om een EUR.1 aan te vragen?

Als exporteur of expediteur moet je een certificaat EUR.1 of EUR-MED aanvragen bij KVK in jouw regio. Dit kan alleen digitaal. Je kunt een EUR.1 of EUR-MED certificaat aanvragen als je producent, handelaar of expediteur bent. Je moet altijd met bewijsstukken de preferentiële oorsprong aantonen. Welke bewijsstukken dit zijn, hangt af van jouw hoedanigheid als exporteur:

  • Producent: je moet voldoen aan de voorwaarde die vastgelegd is in de overeenkomst met het exportland. Neem contact op met jouw KVK. Zij kunnen de voorwaarde toelichten en jou informeren over de benodigde bewijsstukken. Zorg dat je de juiste goederencode van jouw product weet. Deze goederencode is te achterhalen via de Douane of het CBS.
  • Handelaar: vraag bij jouw leverancier een ‘leveranciersverklaring van preferentiële oorsprong 2015/2447’ op. Ook de inkoop- en verkoopfactuur moet je kunnen tonen aan KVK.
  • Expediteur: de bewijslast is gelijk aan de producent of de handelaar voor wie je de zending afhandelt. Zorg ook voor een machtiging van jouw opdrachtgever.

Nadat de KvK het EUR1 gestempeld heeft gaat u naar Douane die het EUR1 ook moet stempelen.