Toelichting Legalisatie

Legalisatie

Als je een handtekening legaliseert of een document certificeert, biedt dit extra rechtszekerheid in het internationale handelsverkeer. Zo weet jouw buitenlandse klant bijvoorbeeld dat het document dat je hebt ondertekend rechtsgeldig is.

Legalisaties: wat doet de KVK?

De KVK legaliseert de handtekening(en) op een document. Hiermee bevestigt KVK dat het document is ondertekend door iemand binnen het bedrijf die het document ook mag tekenen. Zo’n document is bijvoorbeeld een handelsfactuur. KVK legaliseert geen documenten die in strijd zijn met de wet. Denk hier aan documenten met teksten die gericht zijn tegen een geloof of ras. Ook legaliseert KVK geen documenten die een aantoonbare onwaarheid bevat. KVK legaliseert alleen de handtekening en niet de inhoud van het stuk.